090703 6931 3,2  006

 bländare 3,2

Fräken i blomsteräng. Det är ytterligare en av många bilder bild skapad under kursveckan i Mullsjö.  Det lär nog komma fler bilder därifrån.