090916  1438 N  b
ICC Nikon sRGB

Samma bild med tre olika färgprofiler. Är det någon skillnad? Vilken tycker ni fungerar bäst?

Tillägg 090823. Jag har behållt den bild som fungerade bäst. Lite tråkigt med tre lika dana bilder :)  Marie