090822 1813 Fjädermygga Öresund b

En stilla solnedgång.
En fjädermygga
Ljusreflexer i vattnet.