090916  1897 b

… eller i alla fall en liten del av.