091015 6261 björk buske ba

Höstens ängar med dess träd och buskar bjuder fortfarande på härliga färger.