091031 6657 frost b

En ensam blåklint , frostnupen och vacker.