Minus 15 grader är kallt även för en gräsand vid öppet vatten. Det gäller
att hålla värmen, hålla ut och hålla på sin plats i flocken. Inte alltid lätt.