Duvhöken slog en lov över utfodringställena men ångrade sig när den såg
att jag var där. Helt lugnt seglade den vidare till det högsta trädet på den
högsta kullen, vände ryggen till, avvaktade och sände ut en känsla av:
Det är lugnt, snart är det min tur…