Fri att gå min egen väg.
Fri att följa min egen intuition.
Fri att skapa min egen bild.