En del har hört av sig och undrar vad det är som är på gång och
vad som håller på att planeras inför 2011. Så här ligger det till.

Det var en gång en makrokurs med Terje Hellesø i Mullsjö…
På kursen fanns det en fotograf som sökte en mentor…

För att göra en lång historia kort och utan att berätta för
mycket så håller ett mentor-adeptkoncept på att ta form.
Konceptet eller utbildningen kommer att riktat sig till
naturfotografer som är intresserade av att arbeta med sin
utveckling som fotograf och bildskapare. Terje Hellesø
har tackat ja till att vara mentor : )))

Visst låter det spännande?