Vi är nog rätt många som är rätt så olika, trots att vi vid en första jämförelse tycker att vi ser rätt lika ut. Olika är bra! Vaddå bra? Varför inte lika? Om vi tillåter varandra att vara olika, tar vi intryck av varandra och utvecklas. Vårt eget unika individuella mönster ger avtryck och bidrar till helheten.