Kurragömma – en rolig lek. Det gällde att hitta bra gömställen och vara snabb : )))