Ibland tycker jag det är svårt att sätta rubrik på mina bilder. Vårt språk styr våra tankar och våra tankar styr vårt språk. Vad är det då som säger att min tolkning, min sätt att etikettera ska överta tolkningen från den som ser bilden?