Någon sa: en typisk interferens mellan de två ringarna, de stör varandra.