Tant Nilsson

Ett sommarminne från en trevlig tur till Ölands östra sida.