på väg

Den här bilden har legat i mitt bibliotek ett tag och, tja – kanske mognat, vad vet jag. Egentligen innehåller det så många fel som den bara kan. Det är en kronhjort i hägn, ett stort hägn men ändock i ett hägn. Den är felexponerad och hjorten är på väg bort ut ur bilden. Det kan näppeligen bli fler fel, men ändå, jag har valt att spara bilden i alla fall.