korsning

En landskapsbild från helgen och från mobilen.